• Muamalat
  • Interactive
  • Game
(MIG) Competition 2019

Pertandingan Muamalat Interactive Game (MIG) 2019 ini adalah pertandingan ‘board game’ yang diinovasikan mengikut produk dan transkasi yang ditawarkan oleh bank – bank Islam contohnya Ijarah, Tawarruq berserta akad dan lain-lain. para pemenang bakal membawa pulang duit sehingga RM4,500!

🏢 Tempat: Dewan Tuanku Canselor Universiti Sains Islam Malaysia
Masa: 9.00 – 11.30 AM
🗓 Tarikh: 18 Oktober 2019
💰 Yuran:

Komuniti set: RM10/kumpulan

Industri set: RM15/Kumpulan

📌Satu group = 4 orang

Setiap peserta akan mendapat sijil & makanan